Grupa 10

Regulacja dopływu mieszanki.

Regulacja dopływu mieszanki.
_______________________________________________________________________
Rys.  Nr. fabr.          NAZWA             Ilość
_______________________________________________________________________


l    065146 Przyśpiesznik (akcelerator) ...................... l 
2  Nr  4460  Śruba do przyśpiesznika  ......................... 2 
3    059576 Bezpiecznik   ................................... l 
4    095506 Wałek kompletny  (podwozia o numerach poniżej     
         400.000)  ....................................... l 
4    311622 Wałek przyśpiesznika łącznie z dźwignią i wspornika- 
         mi (podwozia od Nr. 40-0001) ................... 1  
5  Nr  3893  Wkręt umocowujący wałek ......................... 4  
6  Nr  5163  Podkładka sprężynująca do wkręta  ............... 4 
7    067131 Sprężyna odciągająca przyśpiesznik ............... 1
8    065148 Haczyk do sprężyny.   ........................... 1
9  Nr  5326  Nit do umocowania haczyka  ...................... 1
10    095512 Cięgło uruchamiające przepustnicę karburatora ..... 1
11    08272  Sprężyna dźwigni   ............................. 1
12 Nr  7950  Zawleczka dźwigni  .............................. 2
13 Nr  7200  Nakrętka dźwigni   .............................. 1
14 Nr  1209  Złącze kuliste cięgła ............................ 1
15    056522 Guzik ręczny przyśpiesznika ...................... 1
16    312101 Cięgło przyśpiesznika (podwozia o numerach poniżej
         400.000)    ................................... 1
16    331094 Cięgło przyśpiesznika (podwozia od Nr. 40—0001) ... 1
17    312102 Rurka cięgła (podwozia o numerach poniżej 400.000). 1
17    331091 Rurka cięgła (podwozia od Nr. 40—0001) ............ 1
18    059398 Guzik rozruchowy karburatora ...................... 1
19    056497 Nakrętka do umocowania guzików .................... 2
20 Nr  5170  Podkładka sprężynująca   ....................... 2
21    312099 Cięgło rozruchowe karburatora (podwozia o numerach
          poniżej 400.000)   ........................... 1
21    331092 Cięgło rozruchowe karburatora (podwozia od Nr. 40—
          0001)      ................................ 1
22    312100 Rurka cięgła (podwozia o numerach poniżej 400.000). 1
22    331091 Rurka cięgła (podwozia od Nr. 40—0001) ............ 1
23    90656  Pierścień gumowy do rurek.   .................... 2
24    065666 Zacisk do umocowania rurek  ..................... 2
24 Nr  4182  Zacisk cięgła rozruchowego   .................... 1
25 Nr  3765  Śruba zacisku  ................................... 1  
26 Nr  7284  Nakrętka śrubki    ............................ 1
27 Nr  5164  Podkładka  sprężynująca   ...................... 1
28    087230 Rurka    ....................................... 1
29    311130 Dźwignia kompletna do uruchamiania ręcznie 
          przepustnicy karburatora  ...................... 1
30 BS. 203796 Podkładka  sworznia  ........................... 1
31 Nr  7342  Zawleczka  sworznia   ......................... 1


poprzednia grupa       skorowidz       następna grupa