Grupa 2

Wał korbowy, łożyska i koło rozpędowe.

wał korbowy
_______________________________________________________________________
Rys.  Nr. fabr.          NAZWA             Ilość
_______________________________________________________________________

1    055567 Wał korbowy ...................................... 1
2  Nr  12467  Klin wału ......................................... 1
3    055548 Nakrętka wału ..................................... 1
4    057231 Bezpiecznik ....................................... 1
5    321977 Koło rozpędowe kompl. ............................. 1
6    055572 Wieniec zębaty koła rozpęd. ....................... 1
7  BS. 183121 Śruba umocowująca koło rozpędowe na wale .......... 4
8  Nr  7260  Nakrętka do śruby ................................. 4
9    055557 Panewka przednia (l) .............................. 1
10    055444 Przykrywa panewki przedniej ........................ 1
11    055558 Panewka środkowa (I) .............................. 1
12 Nr  7997  Kotek ustawczy dolny panewki przedniej i środkowej  2
13    055445 Przykrywa panewki środkowej ...................... 1
14 Nr  8395  Kotek ustawczy przykrywy ......................... 3
15    055559 Panewka tylna (l) ................................ 1
16 Nr  8387  Kotek ustawczy górny panewek ..................... 3
17    067868 Przykrywa panewki tylnej kompletn.  ............. 1
18    056937 Uszczelka panewki ................................. 2
19 Nr  12414  Śruba dwustronna przykrywy panewek przedniej i tyl-
         nej   ........................................... 4
19 Nr  12415  Śruba dwustronna pokrywy panewki średniej ......... 2
20 Nr  12360  Nakrętka  ....................................... 6
21 Nr  7343  Zawleczka  ....................................... 6


poprzednia grupa       skorowidz       następna grupa